GALANTÉRIA mimib - RUČNE, S LÁSKOU, KREATÍVNE!

NÁVOD - Bezprstové rukavice z krokodílích očiek

NÁVOD - Bezprstové rukavice z krokodílích očiek

Aj vy máte radi módne doplnky, ktoré si sami vyrobíte? Jedným z kúskov, ktoré môžu obohatiť váš šatník sú aj bezprstové rukavice z krokodílích očiek. Aby ste si ich mohli vyrobiť, pripravili sme pre vás tento návod. 

Čo budete potrebovať

100g tenkej ponožkovej priadze, odporúčame Alize Diva Batik

2 mm háčik na háčkovanie

2 označovače riadkov

krajčírsky meter

ihlu na priadzu

nožnice

Použité skratky

RO – retiazkové očko

KS – krátky stĺpik

DS – dlhý stĺpik

Krokodílie očko - (5DS cez prvý DS nasled. 2DS skupinky, RO, otočte, 5DS cez druhý DS)

Uberanie - Nahoďte priadzu na háčik, vložte do nasled. medzery medzi dvom 3DS skupinkami, nahoďte priadzu, pretiahnite očko, nahoďte priadzu, vložte do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami, pretiahnite očko, nahoďte priadzu, pretiahnite cez prvé 3 očká na háčiku, nahoďte priadzu, pretiahnite cez zvyšné 3 očká na háčiku, 2DS do tej iste medzery medzi 3DS skupinkami


Pridávanie – 1) 6DS do najbližšej medzery medzi 3DS skupinkami


2) keď v nasledujúcom riadku dosiahnete 1. riadok pridávania, háčkujte 3DS do stredu 6DS skupinky resp. medzi 3. a 4. DS v skupinke

presk. – preskočte

nasled. – nasledujúci

3RO na začiatku riadka sa ráta ako jeden DS

Ako postupovať

Rukavice sa háčkujú v dvoch častiach. Najprv začnite háčkovaním riadkov krokodílích očiek (vysvetlené nižšie), ktoré následne spojíte do kruhu. V druhej časti háčkujete po kruhu, vytvoríte otvor na palec a na záver okraj z krokodílích očiek. Pomocou tohto návodu si môžete vytvoriť rukavice v ľubovoľnej veľkosti.

Ako háčkovať krokodílie očká

Retiazka – háčkujte násobok 6RO + 3RO na konci riadka, ktoré budú tvoriť 1.DS

1) DS do 3.RO od háčika, (2RO, presk. 2RO, 2DS do nasled. RO)*opak. do konca riadka

2) otočte prácu ako je znázornené na obrázku

 

3RO, 4DS do posledného DS v riadku, RO, otočte podľa druhého obrázka


 5DS cez voľný DS z dvojice


 (RO, presk. nasledujúcu 2DS skupinku, 5DS cez prvý DS nasled. 2DS skupinky, RO, otočte, 5DS cez druhý DS)*opak. do konca riadka, otočte prácu


Prvý riadok krokodílích očiek je hotový.


3) 3RO, DS do stredu nasled. krokodílieho očka, RO, 2DS do medzery medzi 2DS v nasled. 2DS skupinke (medzi krokodílími očkami), (RO, 2DS do stredu nasled. krokodílieho očka, RO, 2DS doprostred nasled. 2DS skupinky)*opak. do konca riadka, otočte 4) 3RO, (presk. nasled. 2DS skupinku, krokodílie očko do nasled. 2DS skupinky, RO


*opak. po predposlednú 2DS skupinku, PO do poslednej 2DS skupinky, otočte


5) 3RO, DS do medzery v 2DS skupinke, (RO, 2DS do stredu nasled. krokodílieho očka, RO, 2DS do nasled. medzery v 2DS skupinke)*opak. do konca riadka, otočte Postup

Odmerajte si obvod zápästia, k rozmeru pridajte cca 3cm, aby ste zistili obvod spodnej časti rukavice.


1) háčkujte násobok 6RO + 3RO na záver, kým dosiahnete dĺžku, ktorá sa rovná vášmu obvodu zápästia. 

napr. Môj obvod zápästia bol 15cm, háčkovala som 6x10 RO +3RO, dokopy 63RO o dĺžke 18cm.


2) Háčkujte 1. riadok z časti Ako háčkovať krokodílie očká

3) Háčkujte 2. riadok z časti Ako háčkovať krokodílie očká

4) Háčkujte 3. riadok z časti Ako háčkovať krokodílie očká

5) Háčkujte 4. riadok z časti Ako háčkovať krokodílie očká 

6) Háčkujte 5. riadok z časti Ako háčkovať krokodílie očká

7) RO, krokodílie očko do 1. 2DS skupinky, RO (krokodílie očko do nasled. 2DS skupinky, RO, presk. nasledujúcu 2DS skupinku)*opak. do konca riadka


Opakujte riadky 4-7 3-krát


Ďalej háčkujte: 3RO, (3DS do stredu nasled. krokodílieho očka, 3DS do nasled. medzery medzi 2DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3RO na začiatku riadka na vytvorenie kruhu 


Odteraz háčkujte do kruhu.


1) 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, pri čom v tomto riadku urobíte aj 3 uberania, ktoré rovnomerne rozmiestnite medzi 3DS skupinky, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka

2) 3RO, 3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami, ďalej pokračujte ako v predošlom riadku, opakovaním 3DS skupiniek a pridaním 3 uberaní, na konci riadka 2DS do poslednej medzery medzi 3DS skupinkami, PO do 3.RO na začiatku riadka 


3) opakujte riadok 1

4) 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

5) 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka

6) v tomto riadku rovnomerne pridajte dve pridávania, 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

7) v tomto riadku dokončite pridávania z predošlého riadka, 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka

8) v tomto riadku urobte 4 pridávania, 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

9)dokončite pridávania predošlého riadka, 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka


Označovačmi vyznačte miesto, kde sa bude nachádzať palec.10) v tomto riadku urobte 2 pridávania v mieste na palec, 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

11) dokončite pridávania predošlého riadka, 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka

12) v tomto riadku urobte 1 pridávanie na proťajšej strane miesta na palec, 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

13) dokončite pridávanie z predošlého riadka, 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka

14) v tomto riadku urobte 1 pridávanie v mieste na palec, 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

15) dokončite pridávanie z predošlého riadka, 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka

16) 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po predposlednú medzeru, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

17) 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka


Označovačmi opäť vyznačte miesto na palec tak, aby sa vzdialenosť medzi jednotlivými označovačmi rovnala obvodu vášho palca v najširšom mieste.


18) 3RO, (3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. po prvý z označovačov, preskočte všetky stĺpiky medzi označovačmi, otočte rukavicu a háčkujte 3DS do medzery označenej druhým označovačom, aby ste vytvorili otvor na palec


(3DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, 2DS do poslednej medzery, PO do 3RO na začiatku riadka

19) 3RO, 2DS do medzery pod 3RO na začiatku predošlého riadka, (3DS do nasled. medzery medzi dvomi 3DS skupinkami)*opak. do konca riadka, na konci riadka PO do 3.RO na začiatku riadka (otvor na palec preskočte)

20) 5RO, (2DS do nasled. medzery medzi 3DS skupinkami, 2RO)*opak. do konca riadka, DS do poslednej medzery, PO do 3.RO na začiatku riadka

21) Otočte prácu, RO, háčkujte krokodílie očká


do každej prvej 2DS skupinky do konca riadka, PO do stredu 1. krokodílieho očka

Na záver otočte rukavicu na rubovú stranu a ihlou na priadzu zošite strany krokodílích očiek.
  Návody